Menu

1 ADVIES & DESIGN ASSIST

Een museum bouwen is een synergistisch project, en het ontwerp van een vitrine is afhankelijk van vele variabelen. Juist daarom moedigen wij u aan om ons te contacteren vanaf de start van uw project. Onze experts adviseren u graag over de technische aspecten van de vitrine, zoals verlichting, klimaatbeheersing, materiaalkeuze, enz., en bieden eveneens begeleiding bij de planning en de kosten.

2 DESIGN SUPPORT & ENGINEERING

Ons team van meer dan 20 ingenieurs staat tot uw dienst om u te ondersteunen bij het concept en het technische ontwerp van uw gewenste vitrine. Zij zorgen ervoor dat het technisch ontwerp voldoet aan al uw wensen op vlak van functionaliteit en esthetiek.

Dankzij de vakkundigheid van ons R&D-team kunnen klanten op ons rekenen om via diepgaand onderzoek de best mogelijke oplossing voor een collectie, in de voor haar karakteristieke omgeving, te bereiken.

In 2017 hebben we studies uitgevoerd waarin verschillende opties onderzocht werden om het Lam Gods van Van Eyck en het dagboek van Anne Frank optimaal te kunnen presenteren, preserveren en beschermen.

3 PROJECT MANAGEMENT

De planning van de individuele projecten wordt geïntegreerd in een masterplan dat we wekelijks bespreken tijdens onze operationele meetings. Deze integratie laat ons toe te anticiperen op drukkere periodes en onze middelen efficiënt in te zetten.

Van zodra een contract ondertekend wordt, wijzen we een multidisciplinair team aan onder leiding van een project manager. Om de projectomvang te bepalen, brengt de project manager de externe factoren en variabelen in kaart in samenwerking met het projectteam van het desbetreffende museum. Deze procedure brengt alle betrokken partijen op één lijn vanaf de aanvang van een project.

Elk project volgt onze bewezen algemene methodologie, die we aanpassen aan de specifieke behoeften en eisen van elk individueel project.

Gedurende de hele looptijd van een project plannen we regelmatige update-meetings samen met onze  interne stuurgroep. Tijdens deze vergaderingen wordt gerapporteerd over de status van het project om te garanderen dat de deadlines gerespecteerd worden.

4 PRODUCTIE & INSTALLATIE

We hebben een productiesite van 10.000 m² met state-of-the-art productieapparatuur. De verwerking, productie en pre-assemblage worden uitgevoerd in ons atelier door uiterst bekwame en ervaren vakmensen onder de supervisie van de project manager en de operations director. Deze werkwijze stelt onze functie-overschrijdende teams in staat het productieproces van de vitrines dagelijks nauwlettend te volgen. Dit garandeert op zijn beurt een ongeëvenaard en hoog kwalitatief niveau van uitvoering.

We minimaliseren risico’s dankzij een dicht netwerk van leveranciers binnen een straal van 50 km rond onze productiefaciliteit. Dit zorgt voor een snellere doorlooptijd en een minimale ecologische voetafdruk. Bovendien hebben we een minimum van 3 leveranciers per materiaaltype (glas, metaal, verf/bekleding,...) zodat we leveranciersonafhankelijk zijn en onze productiedeadlines verzekerd zijn.

De vitrines worden vakkundig door onze vakmensen in ons atelier voorgemonteerd, zodat ze geschikt zijn voor transport en gemakkelijk ter plaatse opgezet kunnen worden.

5 KWALITEIT

In elk van de verschillende fases van het project wordt een kwaliteitscontrole uitgevoerd.

Tijdens de ontwerpfase verifieert en valideert een senior design engineer alle technische tekeningen vooraleer ze vrij te geven. Onze aankoopafdeling voert regelmatig kwaliteitscontroles uit bij onze leveranciers om hun productieproces te evalueren. Alle binnengekomen componenten worden meteen van een label met een uniek identificatienummer voorzien om de leverancier te kunnen identificeren. Ook wordt een inspectie op binnenkomende goederen uitgevoerd van zodra de componenten geleverd zijn.

Tijdens de pre-assemblagefase ondergaan de vitrines een finale kwaliteitscontrole onder toeziend oog van onze ingenieurs en productieverantwoordelijke. Nadien wordt alles nauwkeurig voor transport klaargezet. Ter plaatse is de site manager verantwoordelijk voor de kwaliteit van de geïnstalleerde vitrines.

6 DIENST NA VERKOOP

Om onze klanten te ondersteunen gedurende de hele levensduur van de vitrines, organiseren we aan het einde van elk project een training en voorzien we een gebruiks- en onderhoudshandleiding, samen met ‘as-built’ tekeningen. Zo garanderen we dat uw personeel goed getraind is en kan instaan voor het dagelijks onderhoud van de vitrines. Op aanvraag van de klant kunnen we ook onderhoudscontracten op maat aanbieden.

Na elk project organiseren we een debriefing samen met de klant. De feedback die we tijdens deze sessie ontvangen, wordt intern gedeeld tijdens onze operationele meetings en nemen we mee naar volgende projecten. Zo maken we kennisoverdracht en voortdurende kwaliteitsverbetering mogelijk.

© 2024 Museum Showcases - Meyvaert