Menu
Referenties overzicht
Texel - Nederland

Museum Kaap Skil

Het museum & de collectie

Op de zeebodem langs de kust van Texel hebben tal van scheepswrakken hun verhalen en geheimen eeuwenlang verborgen gehouden. Een grote verscheidenheid aan erg bijzondere en verrassend goed bewaarde voorwerpen uit deze handels- en oorlogsschepen zijn nu te bewonderen in het Museum Kaap Skil. Daar worden indrukwekkende verhalen verteld door verschillende tentoonstellingen. Eén daarvan onthult meerdere zeldzame en kostbare schatten die werden ontdekt in het zeventiende-eeuwse Palmhoutwrak. Binnen deze kostbaarheden vinden we onder meer een fijne toiletset, een prachtig oosters tapijt en fantastisch mooie, maar ook broze kledingstukken, zoals een zijden jurk, die volledig intact is gebleven, en een met zilver versierd bruidskleed.

Hoe tegenstrijdig het ook mag klinken, deze objecten zijn al die tijd in de best mogelijke omstandigheden bewaard gebleven: de afwezigheid van zuurstof en licht onderaan de zeebedding maakte het mogelijk dat de textielwaren en kwetsbare materialen vele eeuwen ongeschonden konden trotseren. Enkel door dezelfde omstandigheden te recreëren, dus door licht en/of zuurstof uit te sluiten, kan men de stoffen veilig naar het vasteland brengen. Het weghouden van licht zou het uiteraard onmogelijk maken om deze adembenemende vondsten te presenteren. Daarom werd besloten om deze in een zuurstofvrije omgeving te beschermen.

Onze missie & de uitdagingen

Ons advies en samenwerking werden geconsulteerd om zuurstofvrije vitrines te ontwikkelen die uiteindelijk de grootste in de wereld zouden worden en die het museum in staat zouden stellen om de maritieme pronkstukken permanent tentoon te stellen.

De voornaamste uitdaging bestond erin om een evenwicht te vinden tussen de strikte conservatienoden, bescherming & beveiliging aan de ene kant en de ambitie om de voorwerpen op een zo aantrekkelijk mogelijke manier te presenteren aan de andere kant. In het verleden zijn al zuurstofvrije vitrines vervaardigd, maar de aanzienlijk grote verhoudingen en de design intent van dit project waren een ongezien element. De verschaling van de methodes die in het verleden waren gebruikt in combinatie met het aanhouden van het idee om een lichte en elegante vitrine te ontwerpen, resulteerde in een erg uitdagende technische opdrachtstelling.

De oplossingen & de resultaten

De sleutel tot succes bij het uitvoeren van een dergelijk onderzoeksproject is het tot stand brengen van een goede relatie en samenwerking met de klant. Gelukkig stond het museum open voor onze aanpak, wat erg bevorderlijk bleek voor het met succes bereiken van onze vooropgestelde doelen. Bij de start van dit project moesten we heel duidelijk voor ogen stellen wat de vereisten waren en wat er daadwerkelijk binnen de mogelijkheden lag. Het was dus van heel groot belang om aan te tonen in ons initieel voorstel dat we eerst zouden beginnen met een collaboratief onderzoeksproject / design-build proces om te bepalen hoe het project eruit zou zien. Wanneer deze fase was voltooid en alle parameters gekend waren, was het mogelijk om de productie van het volledige project vlot ten uitvoer te brengen.

Projecten zoals deze illustreren de behoefte aan een proces op maat: sommige projecten kunnen niet zomaar uitgevoerd worden volgens onze standaard project life cycle. De bereidwilligheid om nauw samen te werken is hierbij van uitermate cruciaal belang. Zo hebben we een speciale Design & Build benadering ontwikkeld voor projecten zoals het Anne Frank Huis en het Lam Gods.

We zijn dan ook enorm trots op de resultaten die we behaalden na zo’n intense maar boeiende periode van onderzoeken en experimenteren, net zoals we ook vereerd zijn om onze bijdragen te leveren aan het presenteren, conserveren en beschermen van de spectaculaire restanten gevonden op een zeebodem zo dichtbij gelegen en uit een tijd zo lang geleden.

© Museum Kaap Skil

Project

Museum Kaap Skil

Oplossingen

Maatwerk

Land

Nederland

Jaar

2021 - 2022

Museum type

Historical Museum

Designer

Opera Amsterdam

Opdracht

1 normale & 5 zuurstofvrije vitrines

Meer info

Foto's: © Museum Kaap Skil


Ontdek meer

Gelijkaardige projecten

© 2024 Museum Showcases - Meyvaert