Menu

"Neem een kijkje in het recent gepubliceerde ‘Glashelder. Aandachtspunten voor museale vitrines' door Bart Ankersmit, in samenwerking met onze technisch directeur Peter Vereecken en senior productontwikkelaar Bavo Verhoeven!"


Deze publicatie dient als een praktische gids voor het vaststellen van normen voor museumvitrines. Het behandelt verschillende aspecten zoals veiligheid, luchtdichtheid en klimaatcontrole. Daarnaast worden enkele voorbeelden van speciale vitrines kort uitgelegd.

Het artikel is bedoeld voor ontwerpers, educatief personeel, conservatoren, curatoren en liefhebbers die betrokken zijn bij het gebruik en de ontwikkeling van vitrines in musea, en heeft tot doel om uitgebreide richtlijnen en praktische inzichten te bieden in de essentiële functies en het onderhoud van museumvitrines, waarbij de effectieve conservering en presentatie van tentoonstellingen worden gewaarborgd.

Auteur: Bart Ankersmit
Tekstredactie: Anne Versloot
Inhoudsredactie: Agnes Brokerhof, Peter Vereecken, Mark Stappers, Foekje Boersma, Marco Martens, Gabrielle Beentjes, Nina Dugen, Agnes Vugts
Ontwerp: Xerox/OSAGE
Omslagfoto: © Bart Ankersmit

Alle andere foto's in dit rapport, tenzij anders vermeld: © Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Next reads
© 2024 Museum Showcases - Meyvaert