Menu

Een glashelder onboarding-plan
voor een goede start


Klaar voor de start?

Een goed begin is het halve werk. Wij investeren sterk in een professioneel onboardingproces op maat, zodat jij een vliegende start kan maken binnen onze groep. 

Jouw introductie binnen de groep 

Nog voor je opstart informeren we alle collega’s over je komst. Met een door jou persoonlijk geschreven introductie, leren zij je al wat kennen nog voor je opstart! 

Jouw persoonlijk introductieplan 

Jouw eerste weken staan volledig in het teken van integratie. We stellen een introductieplan op maat op, zodat je al snel een overzicht krijgt van alle afdelingen en collega’s binnen de groep en een helder beeld hebt van de tools die tot jouw beschikking staan.

Een doelgericht opleidingsplan 

In jouw persoonlijk opleidingsplan maken we een overzicht van de door jou te integreren expertise en komen alle aspecten aan bod die je nodig hebt om je de job eigen te maken. Onder zorgzame begeleiding van jouw leidinggevende neem je stapsgewijs je verantwoordelijkheden op.  

Reflectie 

We blijven aan je zijde tijdens je opstart. Na één maand en drie maanden zitten we samen om te bespreken hoe je je voelt en of er bijsturing van je opleidingstraject nodig is.  

Ook maken we jaarlijks tijd voor een tussentijds evaluatiegesprek en een jaarevaluatiegesprek met jouw manager.

OOK BENIEUWD NAAR

ONZE VOORDELEN?

Ontdek onze voordelen

© 2024 Museum Showcases - Meyvaert